دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش ثبت نام آزمون پذیرش سطح ۳ خواهران ثبت نام کارت هوشمند ثبت نام مدرسه امیرالمؤمنین ع بیرجند

تأکید دبیر طرح مسکن طلاب بر مهلت تحویل تا 15 اردیبهشت

NewsPic NewsPic

تأكيد مدير اجرايي حوزه علميه خراسان بر تداوم ارتباط روحانيون با مدارس علميه

NewsPic NewsPic

اقتصاد بدون توجه به فرهنگ به جایی نمی رسد

NewsPic NewsPic


خراسان شمالي خراسان جنوبي تبليغ و آموزش هاي كاربردي مركز آموزش مركز مشاوره سياسيدفتر فناوري اطلاعات مركز مديريت حوزه علميه خراسان
مشهد،خيابان طبرسي ۱، جنب بنياد پژوهشهاي اسلامی آستان قدس رضوي
تلفن: 2008118 0511 - کدپستی: 9134714154
Email : i c t @ m a i l k h . c o m