ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
نماهنگ
نماهنگ / سرود مزد بندگی

بمناسبت عید سعید فطر سرود مزد بندگی به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان توسط سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۳/۰۴
کلیپ / تفسیر دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
کلیپ / تفسیر دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۳/۰۱
کلیپ / تفسیر دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۳/۰۱
کلیپ / تفسیر دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۲/۳۱
کلیپ / تفسیر دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۲/۳۰
کلیپ / تفسیر دعای روز بیست وچهارم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۹
کلیپ / تفسیر دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۸
تصویری/ تفسیر دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۷
تصویری/ تفسیر دعای روز بیست یکم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۶
تصویری/ تفسیر دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۵
تصویری/ تفسیر دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۴
تصویری/ تفسیر دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۳
تصویری/ تفسیر دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۲
تصویری/ تفسیر دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

تفسیر دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان به همت معاونت تبليغ حوزه علميه خراسان در سمعي بصري روابط عمومي اين حوزه تهيه و توليد شد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۱
بالا