ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
انتشار فراخوان دریافت مقالات دوفصلنامه تخصصی مطالعات اعتبارسنجی حدیث
در حاشیه بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد در غرفه حوزوی ، فراخوان دریافت مقالات دوفصلنامه تخصصی مطالعات اعتبارسنجی حدیث اعلام شد.
۱۳۹۸/۰۸/۰۹
شماره نهم خبرنامه الکترونیک حوزه علمیه خراسان منتشر شد
نهمین خبرنامه الکترونیکی حوزه علمیه خراسان با موضوع دانش‌افزایی اساتید اعزامی، منتشر شد.
۱۳۹۷/۱۰/۰۶
شماره هفتم خبرنامه الکترونیک حوزه علمیه خراسان منتشر شد
بخش اول و دوم خبرنامه الکترونیکی هفتم حوزه علمیه خراسان با موضوع دانش افزایی اساتید، منتشر شد.
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
دو فصلنامه علمی تخصصی «پژوهش های اسلامی زن و خانواده» منتشر شد
شمارۀ دوم، دو فصلنامه علمی تخصصی «پژوهش های اسلامی زن و خانواده» به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا(س)، منتشر شد.
۱۳۹۷/۰۷/۲۹
دو فصلنامه علمی تخصصی «قرآن و عترت» انتشار یافت
شمارۀ دوم، دو فصلنامه علمی تخصصی «قرآن و عترت» به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری مدرسه تخصصی قرآن و عترت، منتشر شد.
۱۳۹۷/۰۷/۲۹
دو فصلنامه علمی تخصصی «مصباح الفقاهه» انتشار یافت
شمارۀ دوم، دو فصلنامه علمی تخصصی «مصباح الفقاهه» به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری مدرسه عالی فقاهت، منتشر شد.
۱۳۹۷/۰۷/۲۹
دو فصلنامه آموزه‌های نوین کلامی منتشر شد
شمارۀ دوم، دو فصلنامه علمی تخصصی آموزه‌های نوین کلامی به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری مدرسه علمیه عالی نواب، منتشر شد.
۱۳۹۷/۰۷/۲۹
ششمین شماره سالنامه آموزشی تربیتی «مسیر روشن» منتشر شد
ششمین شماره سالنامه آموزشی تربیتی «مسیر روشن» به همت مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان در تیرماه 97 منتشر شد.
۱۳۹۷/۰۴/۱۶
انتشار فصلنامه علمی‌تخصصی مصباح‌الفقاهه توسط معاونت پژوهش
اولین شماره از مجله علمی‌تخصصی مصباح‌الفقاهه به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان با همکاری مدرسۀ عالی فقاهت منتشر شد.
۱۳۹۷/۰۱/۱۶
انتشار نخستین فصلنامه علمی‌تخصصی قرآن و عترت حوزه علمیه خراسان
اولین شماره از مجله فصلنامه علمی‌تخصصی قرآن و عترت به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان با همکاری مدرسه تخصصی قرآن و عترت منتشر شد.
۱۳۹۷/۰۱/۱۶
12
بالا