نسخه آزمایشی  
نشست تفاوت ها و نقش های جنسیتی برگزارشد
سومين نشست تخصصي دوره تربيت پژوهشگر در حوزه زن و خانواده با موضوع «تفاوت ها و نقش هاي جنسيتي» به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان برگزارشد.
۹۸/۰۵/۲۶
زن متدین و همسویی با جامعه‌ی آسیب یافته
دوازدهمین نشست از سلسله نشست های علمی پژوهشی در حوزه زن و خانواده با موضوع " زن متدین و همسویی با جامعه‌ی آسیب یافته" به همت معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان برگزار شد.
۹۸/۰۴/۲۵
مراسم افتتاحیه دوره تربیت پژوهشگر در حوزه زن و خانواده برگزار شد
دوره تربیت پژوهشگر در حوزه زن و خانواده با حضور 40 نفر از پژوهشگران سطح سه حوزه علمیه خراسان به مدت دو سال به دو شیوه حضوری و نیمه‌حضوری برگزار می‌شود.
۹۸/۰۴/۰۶
تمدید مهلت ثبت نام دوره تربیت پژوهشگر در حوزه زن و خانواده
معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان با تاکید بر لزوم توجه به بحث زن و خانواده و سبک زندگی، اظهار کرد: ثبت نام دوره تربیت پژوهشگر در حوزه زن و خانواده تا 20 اردیبهشت ادامه دارد.
۹۸/۰۱/۳۱
نشست دهم هیئت اندیشه ورز خانواده و تعلیم و تربیت برگزار شد
دهمین نشست هيئت انديشه ورز خانواده و تعليم و تربيت با بيان چارچوب هاي كلي بررسي جنبش فمينيسم برگزار شد.
۹۷/۱۲/۲۰
سومین شماره دو فصلنامه علمی‌تخصصی «پژوهش‌های اسلامی زن و خانواده» منتشر شد
سوميّن شماره (پائيز و زمستان97) از دو فصلنامه علمی ‌تخصصی «پژوهش هاي اسلامي زن و خانواده» به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا(س) مشهد چاپ و منتشر شد.
۹۷/۱۲/۱۸
برگزاری دوره مترجمی زبان انگلیسی
دوره تخصصي ترجمه متون انگليسي با موضوع "زن و خانواده" به همت هيات انديشه ورز "خانواده، تعليم و تربيت" معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان برگزار گرديد.
۹۷/۰۹/۱۰
دو فصلنامه علمی تخصصی «پژوهش های اسلامی زن و خانواده» منتشر شد
شمارۀ دوم، دو فصلنامه علمی تخصصی «پژوهش های اسلامی زن و خانواده» به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا(س)، منتشر شد.
۹۷/۰۷/۲۹
عدالت جنسیتی در مفهوم جهانی، مقارن با فقه اسلامی است
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، گفت: ما نیاز به عدالت جنسیتی در مفهوم جهانی GENDER JUSTICE نداریم و با توجه به مفاهیم دینی اسلامی، واژه عدالت برای پاسخ گویی به نیازهای بشری کافی است.
۹۷/۰۵/۱۷
نشست علمی تخصصی با عنوان «عدالت جنسیتی» برگزار‌ می‌شود
اداره خواهران معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی پژوهشی زن و خانواده را با موضوع « عدالت جنسیتی»، 17 مردادماه برگزار می‌کند.
۹۷/۰۵/۱۴
123
بالا