نسخه آزمایشی  
نشریات
شماره نهم خبرنامه الکترونیک حوزه علمیه خراسان منتشر شد

نهمین خبرنامه الکترونیکی حوزه علمیه خراسان با موضوع دانش‌افزایی اساتید اعزامی، منتشر شد.

۹۷/۱۰/۰۶
شماره هفتم خبرنامه الکترونیک حوزه علمیه خراسان منتشر شد

بخش اول و دوم خبرنامه الکترونیکی هفتم حوزه علمیه خراسان با موضوع دانش افزایی اساتید، منتشر شد.

۹۷/۰۸/۲۱
دو فصلنامه علمی تخصصی «پژوهش های اسلامی زن و خانواده» منتشر شد

شمارۀ دوم، دو فصلنامه علمی تخصصی «پژوهش های اسلامی زن و خانواده» به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا(س)، منتشر شد.

۹۷/۰۷/۲۹
دو فصلنامه علمی تخصصی «قرآن و عترت» انتشار یافت

شمارۀ دوم، دو فصلنامه علمی تخصصی «قرآن و عترت» به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری مدرسه تخصصی قرآن و عترت، منتشر شد.

۹۷/۰۷/۲۹
دو فصلنامه علمی تخصصی «مصباح الفقاهه» انتشار یافت

شمارۀ دوم، دو فصلنامه علمی تخصصی «مصباح الفقاهه» به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری مدرسه عالی فقاهت، منتشر شد.

۹۷/۰۷/۲۹
دو فصلنامه آموزه‌های نوین کلامی منتشر شد

شمارۀ دوم، دو فصلنامه علمی تخصصی آموزه‌های نوین کلامی به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری مدرسه علمیه عالی نواب، منتشر شد.

۹۷/۰۷/۲۹
ششمین شماره سالنامه آموزشی تربیتی «مسیر روشن» منتشر شد

ششمین شماره سالنامه آموزشی تربیتی «مسیر روشن» به همت مركز مشاوره حوزه علمیه خراسان در تیرماه 97 منتشر شد.

۹۷/۰۴/۱۶
انتشار فصلنامه علمی‌تخصصی مصباح‌الفقاهه توسط معاونت پژوهش

اولین شماره از مجله علمی‌تخصصی مصباح‌الفقاهه به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان با همکاری مدرسۀ عالی فقاهت منتشر شد.

۹۷/۰۱/۱۶
انتشار نخستین فصلنامه علمی‌تخصصی قرآن و عترت حوزه علمیه خراسان

اولین شماره از مجله فصلنامه علمی‌تخصصی قرآن و عترت به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان با همکاری مدرسه تخصصی قرآن و عترت منتشر شد.

۹۷/۰۱/۱۶
فصلنامه علمی‌تخصصی پژوهش‌های اسلامی زن و خانواده منتشر شد

اولین شماره از مجله علمی‌تخصصی زن و خانواده به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان با همکاری مدرسه علمیه اسلام شناسی منتشر شد.

۹۷/۰۱/۱۶
انتشار فصلنامه علمی‌تخصصی آموزه های نوین کلامی توسط معاونت پژوهش

اولین شماره از مجله علمی‌تخصصی آموزه های نوین کلامی به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان با همکاری مدرسه علمیه عالی نواب منتشر شد.

۹۷/۰۱/۱۶
بالا