ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

کلام یک علم پدافندی استعضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: متکلّم باید بتواند هم از هست ها و هم از ارزش های عقیده ای اسلام دفاع کند و این امر نیازمند شناخت مواضع و موضوعات مورد هجمه و دیدگاه های مخالفین در ارتباط با مبانی اعتقادی اسلام است.

 دکتر جهانگیر مسعودی در طرح دانش افزایی اساتید کلام حوزه علمیه خراسان و در نشستی با عنوان «هندسه و آفاق کلام جدید» در مدرسه علمیه نواب، با بیان این که کلام یک علم پدافندی است، اضافه کرد: متکلّم باید بتواند هم از هست ها و هم از ارزش های عقیده ای اسلام دفاع کند و این امر نیازمند شناخت مواضع و موضوعات مورد هجمه و دیدگاه های مخالفان در ارتباط با مبانی اعتقادی اسلام است.

وی بیان کرد: اسلام بیش از موضوعات عقیدتي، از ناحیه نظام اخلاقی و اعمال و رفتار مسلمانان تحت هجمه قرار گرفته و سعي دشمنان جلوه دادن اسلام به عنوان يك دین خشن است.

مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، احصاء و گردآوری باورهای دینی، تدوین و نظام بخشی، توضیح و تفسیر، اثبات و دفاع از آن ها در برابر شبهات را از جمله وظایف متکلّمان برشمرد و در مورد برخی از نواندیشان منحرف در زمینه عقاید اسلامی، ابراز کرد: این افراد آن اندازه دین را هرس و محدود می کنند که دچار توهم شده اند و سعی دارند نگاه حداکثری به دین را به یک نگاه حداقلی کاهش دهند.

معاون آموزشی پژوهشی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه مشهد با اشاره به وجود دو نگاه درونی و بیرونی به موضوعات مختلف در مطالعات حوزوی، گفت: تکمیل و تجمیع افق های درونی و بیرونی باعث ارتقاء افق دید، بینش بیشتر و تحلیل دقیق تر می شود و نتایج ارزشمندی در پی خواهد داشت.

وی در مورد چالش میان معتقدین به ایجاد علم کلام جدید و طرفداران نظریه شکل گیری مسائل جدید کلامی، عنوان کرد: این مسئله در ظاهر مهم نیست اما در باطن و با توجه به دلایل طرفین، به ویژه مبانی طرفداران کلام جدید موضوع فوق العاده جدی، راهبردی و حیاتی می شود و این نزاع به یک نزاع بنیادین تبدیل شده و به علت دلایل طرفداران کلام جدید تا مرحله تکفیرشان پیش می رود.

معاون آموزشی پژوهشی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه مشهد گفت: پدیده هایی از جمله جهان، انسان، فلسفه، علوم، منطق و فیزیک، پسوند مدرن و جدید را با خود یدک می کشند و گروه های مختلف، ملاک های معرفتی، صنعتی، تمدنی و یا تغییرات سیاسی-انقلابی برای تجدّد پدیده ها عامل می دانند، اما در مورد علوم قطعاً باید ملاک معرفتی تغییرآفرین باشد.

مسعودی هم چنین مفهوم شناسی کلام جدید و ملاک جدید بود آن را نسبت به کلام سنتی در سه سطح نگاه به اضلاع و مؤلفه های تشکیل دهنده علم کلام، توجه به مبادی و ورودی های علم کلام و هم چنین با توجه به ساختارها و سازوکارهای تحول و انقلاب در علوم قابل پیگیری دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود کثرت گرایی دینی، رابطه تکنولوژی و دینداری، تجربه دینی و نقش آن در معرفت دینی و جایگزینی آن بجای عقل، ارتباط علوم تجربی جدید و دین و رابطه دین و مدرنیته را از جمله مسائل جدید کلامی در عصر حاضر برشمرد و افزود: امروز ارتباط دین و مدرنیته، بزرگ ترین و مهم ترین چالش و مسئله متکلمین است.

مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: برخی از شرق شناسان مسائلی چون استعمار، استبداد و تفرقه را به عنوان عوامل انحطاط تمدن اسلامی مطرح کرده اند و برخی عقیده به قضا و قدر و باور به دنیاستیزی و اصالت دادن به آخرت را در این امر دخیل دانسته اند و سعی کرده اند دانشمندان مسلمان را از نگاه حداکثری به دین بازدارند.


كد خبر: 16163  |  تاریخ درج خبر: 1395/11/19  |  کد خبرنگار:
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
 
نام:
اطلاعات تماس: (تلفن همراه یا ایمیل)
متن:
 
کد امنیتی:       
بالا