ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

بررسی وجود رابطه میان اعجاز و صدق ادعا 2

جلسه هفتم

حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به این که پیامبران یک ادعا بیش تر نداشتند و آن نیز نزول وحی الهی بر آنان بود، اظهار کردند: لازمه این ادعا نیز آن بود که آنها واجد حس و ادراکی هستند که دیگران واجد آن نبوده اند و این ادراک نیز نوعی خرق عادت در محیط ادراکات است که این نوع از ادعا سبب شد تا عموم مردم اعتراضاتی را به آنها وارد کنند.

 به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، حضرت آیت الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات مسائل جدید کلامی در مدرسه علمیه عالی نواب به تبیین نمونه هایی دیگر از وجود رابطه میان اعجاز و صدق ادعا پرداختند و گفتند: باید دید اعتراض و اشکال مردم نسبت به پیامبران چه بود و آیا این اعجاز ارائه شده و امور خارق العاده بروز و ظهور کرده می تواند پاسخگوی اعتراض آنان باشد یا اینکه نمی تواند؟
ایشان با بیان اینکه پیامبران آسمانی چنین ادعا می کردند که وحی بر آنها نازل می شود، تصریح کردند: در حقیقت از آنجا که وحی نوعی ادراک مرموز است که حقیقت و کم و کیف آن برای نوع مردم روشن نیست، آنان با این ادعا(ادعای نزول وحی) مدعی نوعی خرق عادت بودند که مردم نیز با دیده شک به آنان نگاه می کردند.
این مرجع تقلید با اشاره به این که پیامبران یک ادعا بیش تر نداشتند و آن نیز نزول وحی الهی بر آنان بود، اظهار کردند: لازمه این ادعا نیز آن بود که آنها واجد حس و ادراکی هستند که دیگران واجد آن نبوده اند و این ادراک نیز نوعی خرق عادت در محیط ادراکات است که این نوع از ادعا سبب شد تا عموم مردم اعتراضاتی را به آنها وارد کنند.
حضرت آیت الله سبحانی با بیان این که عده ای به اعتراض می گفتند که شما بشر هستید و علتی ندارد که دارای چنین امتیازاتی باشید و ما اینطور نباشیم و اگر بنا باشد بر انسان وحی نازل شود، باید بر ما نیز نازل گردد، خاطر نشان کردند: پیامبران به آنها چنین پاسخ می دادند که نبوت یک موهبت الهی است و نصیب بندگان مخصوص خدا می شود؛ صحیح نیست که همه مردم در امتیازات یکسان باشند.
ایشان با بیان این که اعتراض دیگر آنان نیز این بود که شنیدن وحی الهی و اخذ وحی از مقام غیب، یک نوع خارق العاده ای است که با موازین عادی قابل توجیه نیست، بیان کردند: نوع بشر از چنین احساسی محروم می باشند و این نیز نوعی احساس خاصی است که شما مدعی آن هستید؛ بنابراین اگر شما در این ادعای سراپا خارق العاده صادق باشید، یا خود ما را با آن آشنا سازید و ما آن حقیقت را لمس کنیم و یا خارق العاده دیگری انجام دهید که با مشاهده آن، پی به ثبوت خارق العاده دیگری که ادعا می کنید ببریم.
این مرجع تقلید ادامه دادند: بنابراین آنان چنین می گفتند که یا آنچه را خود شما مشاهده می کنید و فرا می گیرید به ما نشان دهید تا به حقانیت دعوت شما اطمینان پیدا کنیم و یا امر خارق العاده دیگری بیاورید که با رویت آن به خارق العاده دیگری به نام وحی که شما مدعی بر آن می باشید، مطمئن گردیم.
حضرت آیت الله سبحانی ادامه دادند: پیامبران در راه تامین اطمینان مردم و به عنوان پاسخی به سؤال معقول و منطقی آنان و همچنین در راه اثبات ارتباط خود با جهان دیگر، معجزه های مناسبی می آوردند و با ارائه برخی از خارق العاده ها ارتباط خود را با جهان غیب ثابت می نمودند و در حقیقت پیامبران با این کار اطمینان مردم را نسبت به خارق العاده های دیگر نیز جلب می کردند.
ایشان با بیان این که هدف پیامبران از معجزه این نبود که اصول و معارفی را که از طریق عقل و خرد قابل اثبات است به مردم بگویند و معجزه را نشان حقانیت همه گفتارهای خود حتی در آن قسمت که می توانند از راه اقامه دلیل قانع سازند بگیرند، خاطر نشان کردند: آنان پیوسته در مسائل عقلی در حد امکان پیش گرفته و مشعلی از برهان فراروی مردم قرار می دادند.


كد خبر: 28027  |  تاریخ درج خبر: 1397/05/10  |  کد خبرنگار: 3884
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
 
نام:
اطلاعات تماس: (تلفن همراه یا ایمیل)
متن:
 
کد امنیتی:       
بالا